Chào mừng Bạn đến với trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG


LĨNH VỰC CHỨNG THỰC:

CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC

CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN DO CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN CỦA VIỆT NAM CẤP HOẶC CHỨNG NHẬN

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, VĂN BẢN

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE MÁY CHUYÊN DÙNG

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ GIẤY BÁN, CHO, TẶNG XE CỦA CÁ NHÂN

CHỨNG THỰC CHỮ KÝ GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC ĐỨNG TÊN KÊ KHAI HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG

CHỨNG THỰC DI CHÚC

CHỨNG THỰC VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN

CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC

LĨNH VỰC HỘ TỊCH:

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA MẸ CON

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP ĐĂNG KÝ NHẬN CHA MẸ CON

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH

ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO TRẺ EM SINH RA DO MANG THAI HỘ

CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

ĐĂNG KÝ KHAI SINH LƯU ĐỘNG

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ LƯU ĐỘNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN LƯU ĐỘNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÁ NHÂN

ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC

NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ

 

Các bài viết liên quan


Tin Mới