Chào mừng Bạn đến với trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI VỚI TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN SAU KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 8 KHÓA X


Tối ngày 02, 03/8/2017 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 8 phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 8 tổ chức tiếp xúc giữa Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri trên địa bàn phường sau kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa X tại 4 khu phố.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường cùng các đồng chí đại diện Cấp ủy chi bộ, Ban Điều hành, Ban Công tác Mặt trận 4 khu phố và cử tri ở mỗi khu phố.

Tại mỗi điểm  tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng nhân đã báo cáo trước cử tri về kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa X và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong kỳ tiếp xúc trước. Đa số cử tri thống nhất cao với các báo cáo mà Tổ đại biểu đã thông qua, đồng thời cũng kiến nghị một số vấn đề mà nhân dân đang quan tâm hiện nay tại địa phương như: tình hình an ninh trật tự, tiến độ thực hiện các dự án, công tác lập lại trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường… đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục, giải quyết.

Đại biểu Phạm Đức Thống - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8 trả lời các kiến nghị của cử tri tại hội nghị

Hầu hết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyến giải quyết của phường đều được Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trả lời trực tiếp tại hội nghị, các ý kiến khác được tiếp thu xem xét giải đáp trong kỳ họp tới.

Đoàn Thị Ngọc Hà - Ủy ban Mặt trận Tồ quốc Phường 8

 

Các bài viết liên quan


Tin Mới