Chào mừng Bạn đến với trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 8 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Chiều ngày 12/01/2018 Hội đồng nhân dân Phường 8 tổ chức kỳ họp bất thường bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hội trường UBND Phường 8.

Đến tham dự Kỳ họp: Về lãnh đạo Quận 8 có ông Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8; bà Đỗ Thị Cẩm Vân. Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 8; bà Lê Thị Tuyết Vân – Phó ban Tổ chức Quận ủy Quận 8; về lãnh đạo phường có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ Tịch Hội đồng nhân dân Phường 8; bà Nguyễn Thị Thiên Nga - PBT - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8 cùng với sự tham dự của 23/23 đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 8 Khóa X.

(Ảnh: Bà Nguyễn Thị Thiên Nga - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8 lên thông qua Tờ trình và lý lịch trích ngang giới thiệu đại biểu ứng cử vào chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Đại biểu thống nhất 100% danh sách giới thiệu đại biểu ứng cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bầu ban kiểm phiếu, dự kiến 03 đại biểu (đại biểu thống nhất 100% nhân sự Ban kiểm phiếu là 03 đại biểu).

(Ảnh: Chủ tọa kỳ họp cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân phường lên bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 8 khóa X tại kỳ họp bất thường)

Kết quả số phiếu bầu: 21/23, đạt 91,3% (so với tổng số đại biểu).

Bà Trần Thị Lệ Thu, thư ký hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Hồ Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 8 lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân phường đối với dự thảo Nghị quyết vừa thông qua về xác nhận kết quả bầu chức danh Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân  phường 8, nhiệm kỳ 2016 – 2021(đại biểu biểu quyết 100%).

(Ảnh: Ông Hồ Hoàng Huân, Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8 ra mắt các đồng chí lãnh đạo và các vị đại biểu tại kỳ họp)

Hồ Thị Xuân Lan

Các bài viết liên quan


Tin Mới