Chào mừng Bạn đến với trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 8 KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Sáng ngày 12/9/2019 Hội đồng nhân dân Phường 8 tổ chức kỳ họp bất thường bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8, khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Hội trường UBND Phường 8. Kỳ họp đã diễn ra thành công tốt đẹp!

Đến tham dự Kỳ họp: Về lãnh đạo Quận 8 có ông Đỗ Hữu Trí - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 8; bà Đỗ Thị Cẩm Vân. Quận ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 8; ông Thái Thanh Nam - Phó ban Tổ chức Quận ủy Quận 8; ông Trịnh Hồng Minh - Phó Phòng Nội vụ Quận 8; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Quận ủy viên - Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Quận 8; về lãnh đạo phường có bà Nguyễn Thị Thiên Nga - Bí thư Đảng ủy Phường 8; bà Dương Thị Loan Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy Phường 8; bà Hồ Thị Xuân Lan - Phó Chủ Tịch Hội đồng nhân dân Phường 8 - Chủ tọa kỳ họp; thư ký kỳ họp bà Trần Thị Lệ Thu (Đại biểu HĐND Phường 8) cùng với sự tham dự của 23/23 đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 8 Khóa X.

Các đại biểu tham dự kỳ họp bất thường

Tại kỳ họp các Đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8 khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu thống nhất 100% danh sách giới thiệu đại biểu Nguyễn Thị Thiên Nga ứng cử vào chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bà Dương Thị Loan Thảo ứng cử vào chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8 khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021 tham gia bỏ phiếu

Kết quả số phiếu bầu cho 02 chức danh: 23/23, đạt tỷ lệ 100%.

Đ/c Nguyễn Thị Thiên Nga trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đ/c Dương Thị Loan Thảo trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8 khóa X nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử 02 chức danh: Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8, nhiệm kỳ 2016 – 2019.

Hồ Thị Xuân Lan

 

Các bài viết liên quan


Tin Mới