Chào mừng Bạn đến với trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

KỲ HỌP THỨ NĂM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 8 KHÓA X (NHIỆM KỲ 2016 - 2021)


Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 28/12/2017, kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân phường 8 khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ Tịch Hội đồng nhân dân Phường 8 đã phát biểu bế mạc kỳ họp.

 

 

(Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường 8,

Chủ tọa kỳ họp phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5)

Để phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường trong năm 2018. Chủ tọa kỳ họp đề nghị Ủy ban nhân dân phường, các ngành cùng với các đại biểu Hội đồng nhân dân phường ngay sau kỳ họp này quan tâm thực hiện tốt một số công việc sau đây:  

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân phường quan tâm việc phát triển cơ sở hạ tầng nhất là nâng cấp hẻm, cần tranh thủ những vấn đề của Nghị quyết 54/2017/QH14 thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đeo bám các công trình, các dự án trên địa bàn phường như dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường Ba Đình và dự án bờ Bắc kênh Đôi.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt của Tổ dân phố, nâng cao đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, phấn đấu phường không còn hộ nghèo. Cần tuyên truyền thêm cho người dân nắm, đồng thời có giải pháp về công tác tiếp công dân nhiều hơn. Đề nghị Ủy ban nhân dân phường làm việc lại với công trình giao thông số 4 và Công ty Hoàng Lam để làm hàng rào chắn dưới gầm cầu Chữ Y để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

 - Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên… thực hiện  theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân phường thông qua; tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2018.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân phường tiếp tục nghiên cứu, biện pháp, cách làm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, chú ý tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Thứ ba, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri với Hội đồng nhân dân; giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

 Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân phường khóa X đã thành công tốt đẹp. Những kết quả đạt được của kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa kịp thời thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển Kinh tế - xã hội của phường, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân./.

Hồ Thị Xuân Lan

Các bài viết liên quan


Tin Mới