Chào mừng Bạn đến với trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG 8 LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2019 – 2024)


Ngày 20/3/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự Đại hội có bà Trần Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8; Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Phường 8; Bà Dương Thị Loan Thảo – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 8, bà Nguyễn Thị Thiên Nga – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường 8, cùng các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể phường; Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, đại diện Ban giám hiệu đóng trên địa bàn phường, các vị nguyên Chủ tịch, ủy viên thôi giữ nhiệm vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Phường 8, nhiệm kỳ XII, cùng 80 đại biểu tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc về tham dự Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 nhiệm kỳ XIII (2019 - 2024) có nhiệm vụ phân tích, đánh giá đúng về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiểm điểm thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường nhiệm kỳ XII (2013 - 2018), tìm ra nguyên nhân hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường và từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường nhiệm kỳ XIII (2019 - 2024), Đại hội đã góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 8 nhiệm kỳ XI và góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 và của Thường trực Đảng ủy phường và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp thiết thực, phù hợp cho nhiệm kỳ tới, nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động và công tác Mặt trận tại địa phương.

Đại hội làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, đã hiệp thương cử ra 31 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8, nhiệm kỳ XIII (2019 - 2024).

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, bà Trần Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 và Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Phường 8 đã phát biểu chỉ đạo Đại hội, đã nêu và chỉ rõ những nội dung quan trọng về công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay nhằm cụ thể quan điểm và đường lối của Đảng ta về nhiệm vụ xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Bà Trần Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8 phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 lần thứ nhất đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ XIII (2019 – 2024). Tham dự Hội nghị lần thứ nhất có bà Trần Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 8; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 8, cùng 31 vị ủy viên. Hội nghị đã hiệp thương thống nhất cử bà Nguyễn Thị Thanh Nguyện giữ nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 8, nhiệm kỳ XIII (2019-2024); bà Đoàn Thị Ngọc Hà, giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 8; ông Nguyễn Văn Minh giữ nhiệm vụ Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ phường 8, nhiệm kỳ XIII (2019-2024).

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 lần thứ nhất

Đại hội đã hiệp thương cử đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 8 nhiệm kỳ XI, gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Đại hội tin tưởng, quý vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để xứng đáng với lòng tin cậy của Đại hội đã tín nhiệm.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã khen thưởng 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ XII.

Một số hình ảnh về khen thưởng tại Đại hội

Đoàn Thị Ngọc Hà

 

Các bài viết liên quan


MẶT TRẬN TỔ QUỐC - ĐOÀN THỂ


Tin Mới