Chào mừng Bạn đến với trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG 8 TỔ CHỨC HÀNH TRÌNH THAM QUAN ĐỊA ĐIỂM DI TÍCH - VĂN HÓA "BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ"


Nhằm thiết thực hưởng ứng chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị” năm 2020. Vào sáng ngày 25 tháng 02 năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 tổ chức hành trình tham quan địa điểm di tích - văn hóa “Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ” tại Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua buổi tham quan giúp cho các thành viên Ban công tác Mặt trận 04 khu phố có dịp tìm hiểu thêm về những hoạt động cách mạng của các nữ anh hùng, liệt sĩ thời kháng chiến cũng như biết được những tấm gương anh hùng, giỏi việc nước, đảm việc nhà trong thời kỳ mới. Góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và của người phụ nữ nói riêng cho thế hệ mai sau.

Một số hình ảnh của buổi tham quan:

Đoàn Thị Ngọc Hà

Các bài viết liên quan


MẶT TRẬN TỔ QUỐC - ĐOÀN THỂ


Tin Mới